Avanceret

Tilpas URL’en på dine projekt-sider

Ud af boksen har projekt-URL’er denne struktur: ditsite.dk/project/dit-projekt

Vil du ændre den midterste del af projekt-URL’en (“project”), skal du tilføje et stykke kode til functions.php. Gør det via et FTP-program, så du kan redigere filen, hvis du kommer til at lave en fejl.

Tilføj denne kodestump til functions.php i dit child theme:

// Begin custom project slug
function custom_post_name () {
return array(
'feeds' => true,
'slug' => 'case',
'with_front' => false,
);
}
add_filter( 'et_project_posttype_rewrite_args', 'custom_post_name' );
// End custom project slug

Koden ændrer ditsite.dk/project/dit-projekt til ditsite.dk/case/dit-projekt

Tilpas thumbnail billeder på dine Portfolio overbliksside

Tilføj denne kodestump til functions.php i dit child theme og tilpas højde og bredde i den:

// Begin custom image size for Portfolio Module
add_filter( 'et_pb_portfolio_image_height', 'portfolio_size_h' );
add_filter( 'et_pb_portfolio_image_width', 'portfolio_size_w' );
function portfolio_size_h($height) {
	return '400';
}
function portfolio_size_w($width) {
	return '400';
}
add_image_size( 'custom-portfolio-size', 400, 400 );
// End custom image size for Portfolio Module